Trang chủ - Bất động sản Thanh Phú

Thủ tướng phê duyệt điều chỉnh dự án cao tốc Bến Lức - Long Thành

22 Tháng 08 2020

Thi công cầu dây văng Phước Khánh (Gói thầu J3) dự án đường cao tốc Bến Lức – Long Thành, có độ cao tĩnh không

thông thuyền lớn nhất Việt Nam.

Hôm nay (28/7), Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1131/QĐ–TTg phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án xây dựng đường cao tốc Bến Lức – Long Thành, vay vốn Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) và Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA).

Theo đó, Thủ tướng quyết định gia hạn thời gian thực hiện dự án đến ngày 31/12/2023. Các nội dung khác của dự án giữ nguyên theo văn bản số 1795/TTg-QHQT ngày 5/10/2010 về phê duyệt danh mục dự án Xây dựng đường cao tốc GMS Bến Lức – Long Thành và Quyết định số 1575/QĐ-TTg ngày 11/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh mục khoản vay lần thứ II của dự án đường cao tốc GMS Bến Lức – Long Thành.

Thủ tướng giao Bộ Giao thông vận tải (GTVT) chỉ đạo các đơn vị liên quan triển khai thực hiện dự án, đảm bảo kết thúc dự án đúng tiến độ đã cam kết với nhà tài trợ, tránh phải gia hạn nhiều lần, sớm đưa công trình vào khai thác, sử dụng, phát huy hiệu quả đầu tư của dự án; đồng thời chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ và trước pháp luật về hiệu quả sử dụng nguồn vốn vay nước ngoài.

Bộ trưởng Bộ GTVT được giao thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ báo cáo Quốc hội tại kỳ họp cuối năm về tình hình triển khai thực hiện Dự án theo đúng quy định tại Nghị định số 131/2015/NĐ-CP ngày 25/12/ 2015 của Chính phủ hướng dẫn về dự án quan trọng quốc gia và Nghị định số 2/2020/NĐ-CP ngày 1/1/2020 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 131/2015/NĐ-CP.

Bên cạnh đó, Bộ GTVT sẽ phải tiếp tục giải trình, tiếp thu ý kiến của Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan, khẩn trương hoàn thiện thủ tục trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định trước ngày 31/8/2020 việc sử dụng vốn dư của Hiệp định vay 3391-VIE nhằm hoàn thành các công việc chưa thực hiện của hiệp định vay ADB lần 1 (2730-VIE) theo đúng quy định hiện hành.

Thủ tướng giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn tất các thủ tục liên quan đến gia hạn hiệp định khung, Hiệp định vay số 3391-VIE đã ký với ADB đến ngày 31/12/2023 theo quy định hiện hành để thông báo chính thức cho ADB trước ngày 31/7/2020.

Để dự án sớm tiếp tục triển khai, Thủ tướng yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan khẩn trương báo cáo cấp có thẩm quyền nhằm giải quyết vướng mắc về bố trí vốn nước ngoài, vốn đối ứng và thực hiện các thủ tục giao vốn cho dự án.

UBND các tỉnh, thành phố: Hồ Chí Minh, Đồng Nai phải khẩn trương hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, bàn giao mặt bằng cho các nhà thầu trong Quý III/2020 để triển khai thi công Dự án.

Trước đó, vào tháng 6/2020, Bộ GTVT đã trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án xây dựng đường cao tốc Bến Lức – Long Thành, gồm việc gia hạn thời gian thực hiện dự án đến ngày 31/12/2023; cho phép gia hạn Hiệp định vay 3391-VIE, hiệp định khung MFF đến ngày 31/12/2023.

Bộ GTVT cũng kiến nghị Thủ tướng cho sử dụng vốn của Hiệp định vay ADB lần 2 (3391-VIE) để hoàn thành các công việc chưa được thực hiện của hiệp định vay ADB lần 1 (2730-VIE) do hết hạn hiệp định, với giá trị dự kiến khoảng 1.584,42 tỷ đồng (tương đương 67,4 triệu USD). Đồng thời điều chỉnh, phân bổ lại cơ cấu giá trị của hiệp định vay 3391-VIE cho phù hợp với nhu cầu thực tế để tiếp tục đầu tư hoàn thành dự án.

Được biết, dự án xây dựng đường cao tốc Bến Lức – Long Thành bao gồm 11 gói thầu xây lắp chính. Tính đền tháng 6/2020, sản lượng thi công đạt khoảng 10.663 tỷ đồng/ 3.624 tỷ đồng (khoảng 78,28%) tổng giá trị các hợp đồng (không bao gồm dự phòng, thuế).

Cụ thể, đoạn tuyến phía tây sử dụng vốn từ khoản vay ADB lần 1 số 2730-VIE (gồm 5 gói thầu A1, A2-1, A2-2, A3 và A4), khối lượng thi công đã đạt khoảng 87,15%. Ngoài gói thầu A2-1, A3 đã cơ bản hoàn thành (chỉ còn các hạng mục phụ trợ, an toàn giao thông, điện chiếu sáng và dự kiến bổ sung một số hạng mục đường gom…) thì khối lượng thực hiện còn lại của các gói thầu A1, A2-2 và A4 vẫn còn nhiều. Hiện đoạn tuyến này không có vốn để tiếp tục thi công do hiệp định vay lần 1 đã đóng, thời gian thực hiện hợp đồng các gói thầu đã hết, chưa được gia hạn.

Đối với đoạn giữa sử dụng vốn từ khoản vay JICA (gồm 3 gói thầu J1, J2 và J3) hiện khối lượng thi công đạt khoảng 84,57%; gói thầu J2 đã hoàn thành; gói thầu J1 và J3 đã hoàn thành phần cầu dẫn; cầu Bình Khánh (gói J1) và Phước Khánh (gói J3) đã hoàn thành trụ tháp, khối K0. Thời gian thực hiện hợp đồng các gói thầu J1 và J3 đã hết, chưa được gia hạn. Thời gian hiệu lực của hiệp định vay JICA là đến tháng 7/2024 nhưng các gói thầu đang tạm dừng do các dự án của VEC chưa được giao vốn nước ngoài theo Nghị quyết số 71/2018/QH14 ngày 12/11/2018 của Quốc hội, theo đó vốn nước ngoài chưa được cấp cho VEC từ tháng 1/2019.

Trong khi đó, đoạn tuyến phía đông sử dụng vốn từ khoản vay ADB lần 2 số 3391-VIE (gồm 3 gói thầu A5, A6 và A7): Khối lượng thi công đạt khoảng 38,66%. Các gói thầu vẫn đang trong thời gian thực hiện hợp đồng (tháng 12/2020), thời gian hiệp định vay nhưng thi công cầm chừng do không được thanh toán khối lượng đã nghiệm thu từ sau thời điểm kết thúc thời gian thực hiện dự án theo quyết định đầu tư (ngày 30/6/2019). Hiệp định vay 3391-VIE có thời hạn đóng vào ngày 30/6/2020 cần được gia hạn đến ngày 31/12/2023 để có đủ vốn hoàn thành đầu tư.

Tương tự các gói thầu xây lắp, thời gian thực hiện hợp đồng của các gói thầu tư vấn giám sát và các gói thầu xây lắp, tư vấn phụ trợ khác trong dự án đường cao tốc Bến Lức – Long Thành cũng đã kết thúc, cần phải được điều chỉnh tướng ứng theo tiến độ thi công của các gói thầu xây lắp để đảm bảo việc triển khai dự án được hiệu quả, an toàn.

Bộ GTVT đánh giá, trường hợp không gia hạn, điều chỉnh được các khoản vay ADB, dự án đường cao tốc Bến Lức – Long Thành sẽ không có vốn để tái khởi động công trường (từ đầu năm 2019, dự án cũng đang gặp nhiều vướng mắc, chưa được giao vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước), VEC mất nguồn vốn để hoàn thành đầu tư các phân đoạn phía tây, phía đông của dự án (ước tính khoảng 4.665 tỷ đồng, tương đương khoảng 200 triệu USD). Ngoài ra, dự án sẽ chưa thể xác định thời điểm sẽ hoàn thành đầu tư, đưa vào khai thác, tiềm ẩn nguy cơ cao về rủi ro pháp lý đối với các đơn vị tham gia thực hiện dự án, phát sinh nhiều khiếu kiện khiếu nại từ phía các nhà thầu quốc tế, không phát huy hiệu quả nguồn vốn đã đầu tư.

Theo chủ đầu tư – Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam – VEC, tổng mức đầu tư cập nhật của dự án đường cao tốc Bến Lức – Long Thành hiện nay khoảng 27.510 tỷ đồng (giảm 3.810 tỷ đồng so với tổng mức đầu tư được duyệt 31.320 tỷ đồng), nguyên nhân chính là do giá trị hợp đồng các gói thầu xây lắp sau đầu thầu các gói thầu xây lắp ADB tài trợ đều giảm tương đối nhiều so với dự toán được duyệt (khoảng 30% – 40%). Các thay đổi, phát sinh hiện nay trong các gói thầu xây lắp của dự án nằm trong khả năng cân đối được từ nguồn dự phòng của hợp đồng đã ký và dự phòng còn lại chưa phân bổ trong tổng mức đầu tư dự án. Do đó, dự án sẽ không phát sinh điều chỉnh tăng so với giá trị tổng mức đầu tư đã được phê duyệt.

Theo Đầu tư

Tin liên quan

Cảng Cái Mép - Thị Vải sẽ là cửa ngõ phía Nam

21 Tháng 11 2020

Cái Mép Thị Vải

TOÀN CẢNH DỰ ÁN LỌC HÓA DẦU LONG SƠN MỚI NHẤT 11/2020

13 Tháng 11 2020

toàn cảnh dự án lọc hóa dầu Long Sơn mới nhất 11/2020

  Về chúng tôi
  Tin tức mới nhất

Hạ tầng cảnh quan hoàn thiện, hiện hữu, liền kề thương hiệu quốc tế là những yếu tố thúc đẩy gia tăng giá trị bền vững cho nhà phố biển Para Grus - KN Paradise thu hút khách tham quan mỗi cuối tuần.

Đặc biệt cũng trong giai đoạn này, DKRV và Wyndham Grand KN Paradise Cam Ranh ký kết chương trình ưu đãi dành cho khách hàng Para Grus được sở hữu đêm nghỉ dưỡng 5 sao tại biệt thự biển & Golf - Wyndham Grand KN Paradise Cam Ranh

Dự án xây dựng đường cao tốc Bến Lức – Long Thành có tổng mức đầu tư khoảng 1,6 tỷ USD được gia hạn thời gian thực hiện đến ngày 31/12/2023.

Theo phân tích của các chuyên gia, so với các địa phương giáp ranh TPHCM như Bình Dương, Đồng Nai… thì Bà Rịa – Vũng Tàu được đánh giá như một thị trường tiềm năng của giới đầu tư địa ốc. Với việc điều chỉnh giá đất 5 năm (2020-2024) sát với giá thị trường sẽ giúp thị trường bất động sản của địa phương này tăng trưởng tốt và tạo lợi thế cạnh tranh trên thị trường bất động sản so với các tỉnh, thành lân cận. Đây chính là điểm tựa để thị trường bất động sản Bà Rịa – Vũng Tàu nói chung và thị xã Phú Mỹ nói riêng từng bước đón đầu cơ hội phát triển vào năm 2020 và những năm tiếp theo. 

Bà Rịa – Vũng Tàu được đánh giá là nơi có sự chuyển biến tích cực trong các phân khúc. Đón làn sóng hạ tầng đã thúc đẩy các doanh nghiệp và giới đầu tư bắt đầu tấn công mạnh mẽ về đây. Theo dự báo, trong thời gian tới, Bà Rịa – Vũng Tàu vẫn tiếp tục làm tâm điểm thu hút người mua.

Sau thời gian dài “ngủ đông”, hàng loạt dự án cao tốc trọng điểm phía nam đồng loạt khởi động, đánh thức kỳ vọng sớm kết nối mạng lưới hạ tầng, thúc đẩy nền kinh tế đang trì trệ do dịch bệnh.

 

 

Sở hữu cảng quốc tế Cái Mép – Thị Vải có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế cảng biển, logistics, dịch vụ… cùng hàng loạt dự án hạ tầng và nhiều tuyến đường huyết mạch hướng đến việc kết nối thông suốt hệ thống cảng, thị xã Phú Mỹ (Bà Rịa – Vũng Tàu) hiện đang thu hút các kỹ sư, chuyên gia nước ngoài, người lao động làm việc ở các khu công nghiệp, cảng biển có nhu cầu về nhà ở tăng cao.

Tuyến đường được quy hoạch theo tiêu chuẩn đường cao tốc, quy mô 8 làn xe, rộng 74,5 m. Để đảm bảo hiệu quả đầu tư, dự phân kỳ theo 2 giai đoạn, trong đó giai đoạn 1 có quy mô 4 làn xe, tổng mức đầu tư chưa bao gồm lãi vay là 7.075 tỷ đồng, phần vốn Nhà nước tham gia là 2.600 tỷ đồng.

UBND tỉnh Đồng Nai cũng đã duyệt phương án xây dựng tuyến Hương lộ 2 với điểm đầu giao quốc lộ 51 (Phường An Hòa, TP Biên Hòa) và điểm cuối là huyện Nhơn Trạch để kết nối vào đường cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây. Tuyến đường này dự kiến sẽ tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội trục ven sông Đồng Nai, gắn kết mật thiết vào khu Đông Sài Gòn. Song song đó, đề án mở rộng quốc lộ 51, triển khai cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, xây cầu Cát Lái, tuyến Vành đai 3. Một không gian đô thị sầm uất, hạ tầng hoàn thiện với tâm điểm là sân bay Long Thành đang ngày một định hình rõ nét ở Đồng Nai.

Theo nghị quyết được phê duyệt, kinh phí xây cầu Phước An từ vốn của ngân sách tỉnh gần 2.900 tỷ đồng, ngân sách trung ương hỗ trợ khoảng 2.000 tỷ đồng.

Thủ tướng vừa đồng ý chủ trương thành lập thành phố phía Đông trực thuộc TP.HCM trên cơ sở sáp nhập quận 2, quận 9 và quận Thủ Đức với tên gọi dự kiến thành phố Thủ Đức. Vậy thành phố mới này có gì lạ?​​​​​​

Các cảng biển lớn trên thế giới phải là đầu mối giao thông kết nối với các loại hình vận tải khác để tối ưu hóa vận chuyển hàng hóa, trong khi Cái Mép - Thị Vải của vùng Đông Nam Bộ hiện nay chỉ mới có đường bộ mà chưa có đường sắt.

Xem bảng giá